Tørrmur i ekte natursten er en investering i kvalitet.

Tørrmuring er bygging av murer og stenkonstruksjoner etter gamle tradisjonsteknikker – helt uten bindemidler og miljøfarlige stoffer. En dyktig utført tørrmur holder seg stødig og stabilt gjennom vær, vind og temperatursvingninger i svært mange år – og blir penere og penere med årene.

Hvorfor er tørrmur det beste i lengden?

Tørrmuring er en miljøvennlig og svært holdbar konstruksjonsmåte, der muren bygges opp av tilpasset og tilhugget sten, som legges sten på sten – uten bindemidler som sement og andre limprodukter. En tørrmur konstrueres slik at stenene selv binder hverandre sammen, både av egenvekten og av måten de er plassert sammen på. Noen ganger hugges stenene til med hullsett og meisler, slik at de får perfekt passform. I motsetning til murer i betong eller murer festet med sement, er en tørrmur fleksibel i forhold til årstider og temperatursvingninger - den kan røre på seg uten at det skaper problemer. Der en mur i betong/sement etter noen år vil sprekke, vil en tørrmur holde seg like godt. En dyktig utført tørrmur har konstruksjonsmessige kvaliteter helt utenom det vanlige, og kan stå solid og stabilt i flere hundre år. I Norge finnes det mange eksempler på slike velkonstruerte tørrmurer.

Riktig fundamentering og drenering er viktig for resultatet.

Fiberduk og bakfylling av grov pukk er viktig for stabiliteten og soliditeten.

Det er konstruksjonsarbeidet som skjuler seg bak og under tørrmuren som er avgjørende for murens kvalitet og holdbarhet. Det tar lenger tid å bygge en tørrmur i natursten, enn f.eks. å maskinstable granittblokker fra Kina. Forskjellen er at en ekte tørrmur i norsk natursten blir penere og penere med årene. En dyktig utført tørrmur vil du bli mer og mer fornøyd med etter som tiden går. En flott tørrmur hever den estetiske og økonomiske verdien på din eiendom.

Man får det man betaler for. 

Merk at det ikke kan tas noen «snarveier» om man vil ha en tørrmur av god kvalitet. Det er kun fagfolk som er opplært i de tradisjonelle teknikkene som kan utføre slike murer med vellykket resultat. Derfor kan raske og rimelige løsninger ofte skape større problemer i etterhånd. Hovedregelen er at man får det man betaler for.

Bestill en besiktigelse med løsningsforslag. 

Ta kontakt med Stenmur på post@stenmur.no og bestill en befaring. Legg gjerne med noen bilder i e-posten. Vi avtaler tid, og vi kommer og tar en grundig titt på ditt prosjekt og kommer med konkrete løsningsforslag. Ofte kan en løsning bli enklere og rimeligere enn man i utgangspunktet hadde regnet med. En befaring med løsningsforslag, og eventuell nøyaktig priskalkyle, faktureres etter medgåtte timer. Som regel vil det koste mellom kr 2500 og 3500 inkl. mva i Oslo og tilgrensende områder. 

 • Generic placeholder image
  Timepris kr 650-800 + mva
  Stenmur jobber på timebasis. Det gis estimater på beregnet tid, men det kan oppstå utfordringer underveis som kan kreve mer tid. (Pris pr. 1/3-22)
 • Generic placeholder image
  Vi reparerer også gamle murer
  Vi restaurerer gamle murer som er rast ut. Svake partier i muren blir forsterket, dreneringen blir sjekket, og muren blir satt opp igjen med de originale stenene.
 • Generic placeholder image
  Minimalt med støy og maskiner
  Felles for våre prosjekter er at muren reises for hånd med minst mulig støy og inngrep i naturen. Bruken av maskiner er minimal.

Prosjekter

Under er et utvalg arbeider som er utført av Stenmur.

Kistemur på fredet haveanlegg  – Nordland

200 år gammel kistemur på fredet handelssted, Nordland. Muren ble fullstendig demontert og bygget opp igjen.

Kistemur på fredet haveanlegg – Nordland

Kun opprinnelig sten fra den gamle muren ble brukt i restaureringen. 

 

 

Støttemur i have - Tanum, Bærum

Utført med meget flott natursten fra området. 

Støttemur i have - Tanum, Bærum

Sterk konstruksjon som tåler press fra jord i bakkant.

 

Stenmurer kan ha to sider og kan lages i fri form, for eksempel rundt et hushjørne. 

Tosidig frittstående kistemur - Røa, Oslo

Utført i Frolandssten fra Arendalstraktene.

Støttemur i S-form - Asker

Sterk konstruksjon som tåler press fra jord i bakkant.

 

Det beste er å bruke lokale stensorter, men man kan også hente inn ulike typer som passer fra landets stenbrudd.  

Deltagelse pilgrimshytte, Dovre

Fellesprosjekt nasjonalt kompetanseseminar for tørrmuring i Norge.

Støttemur have - Undelstad, Asker

Bygget med stedstilpasset sten: Røykengranitt fra Spikkestad.

 

Restaurering og reparasjon av eldre murer kan bli meget vellykket fordi man kan bruke de gamle stene om igjen.   

Deltagelse restauering - Bygdøy, Oslo

Fra rekonstruksjonen av Lendestova på Norsk Folkemuseum.

Støttemur sjø - Tinnsjøen, Rjukan

Fra arbeidet med å restauere en over 100 år gammel tørrmur som ved høy vannstand ligger 2/3-deler  under vann.


Ta kontakt for befaring

Ta kontakt, så kan vi snakke om ditt prosjekt. Dersom det blir befaring med detaljert priskalkyle beregnes et befaringshonorar.

Splitting av stener - Dovre

 Med riktig verktøy kan stener bearbeides og tilhugges.

Manuelt arbeid

Tørrmuring utføres med minst mulig bruk av maskiner.  

Kjente norske tørrmurer

Hus, låver, uthus, jordkjellere og ulike stenmurer har vært bygget i tørrmur mange hundre år. De største konstruksjonene kom i forbindelse med vei- og jernbaneutbyggingen på 1800-tallet.

Storemuren - Nordfjord

En berømt tørrmur av ypperste kvalitet, som ligger på veien mellom Reed og Sandane, utenfor Breimsfjelltunnelen. Den er 22 meter høy og 40 meter lang. Den ble ferdig i 1887, etter flere års konstruksjon, der stenarbeiderne brukte taljer og tau, håndkraft og hester for å løfte de store tilhuggede stenblokkene på plass.

Kirkegårdsmuren - Kongsberg

Den berømte Kirkegårdsmuren på Kongsberg. Den ble bygget 1766-69 av sten fra bergstadens første kirke som ble revet i 1765. Tørrmuren har stått solid og godt i over 250 år.
 
 


Tørrmurerens verktøy og utstyr

Ved siden av verneklær og verneutstyr, bruker tørrmureren en rekke tradisjonelle redskaper for å grave og tilrettelegge i jord og steinrøyser. De viktigste verktøyene for å bearbeide sten er slegge og hullsett, mens slegge og piggsett brukes til å dele stener. Dette var utstyr som tidligere var å finne på de fleste gårder, men som nå er stadig vanskeligere å få tak i.

Tørrmuring er en internasjonale teknikk som har vært benyttet verden over. Under er en gammel katalansk illustrasjon på utstyret en stenmurer hadde til rådighet.


Stenmur utfører  

Tørrmur - Steinmur - Hagemur - Granittmur - Tørrmuring
Grunnmur i tørrmur - Steinbrygge
Hellelegging - Legging av skifer og heller
Trasering - Fundamentering
Graving - Drenering
Reparering av mur som har rast ut
Prosjektering
Taksering
Stone mason Oslo
Dry stone walling Oslo

KONTAKT

Stenmur - Jan Bjerkfelt
Hagaliveien 25 - 1358 Jar
Mobil: 920 62 666
E-post: post@stenmur.no
Org. nr. 861 583 562 mva. 

Bli inspirert

Ta en titt på nettsiden til Minera Skifer. Der vil du finne oversikt over kjente norske skifer- og stensorter, samt eksempler på ulike byggeprosjekter.

Av landets leverandører av granitt, kan du hente inspirasjon fra denne nettsiden for Larvikittblokken.Bilder og innhold - Copyright © Stenmur